Makine Bazlı Risk Değerlendirme ve Makine Emniyet Sistem Danışmanlığı

Gelişmekte olan sanayide, firmalardaki en önemli konu Değişiklik Yönetimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmalarda özellikle üretim teknolojileri ve dolayısı ile makinalar sürekli değişime tabi tutulmaktadır ve bu da yöneticilerin makine emniyetine yönelik stratejilerinin yönetilmesi ve uygulanmasıyla ilgili zorluklarla yüzleşmesine neden olmaktadır.

Beyaz Küre, makine emniyetindeki uzmanlar ile birlikte tesisinizdeki tüm makinaları değerlendirerek, sizlere tesisiniz ve makinelerinizin mevcut emniyet durumuyla ilgili eksiksiz bir genel bakış sağlayacaktır.

Sahada makine operatörleri, bakım ekibi, temizlik ekibi ve makine yönetiminde yetkili diğer ilgili kişiler ile birlikte, öncelikle makinenin iş akışını analiz edip, sonrasında tehlike noktaları ve yapılması gerekenlerle ilgili genel değerlendirmeleri yaparak, sonuçlarını sizlerle paylaşırız.
Tesisin genel değerlendirme sonuçları ve tesisin yasal ihtiyaçları doğrultusunda en optimum sonuçlar için sizlere 5 adımdan oluşan “Makine Emniyet” hizmetimizi sunarız.

1. Adım: Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme

Makine Emniyetinde ilk Adım Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme çalışmasıdır. Makine üzerinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda mevcut tehlikelerin ve oluşturacağı risklerin metodolojik olarak tespit edilmesi, risklerin yok edilmesi ve minimize edilmesi açısından oluşturulacak makine emniyetinin ekonomik planlaması açısından da çok önemlidir.

Operatör, bakım ve temizlik personeli gibi makine ile temas halinde olabilecek tüm kullanıcıların da görüşleri alınarak tüm tehlikeler tanımlanmalıdır. Her bir tehlikeye yönelik riskler düşünülmeli ve metodolojik olarak olasılık, frekans ve şiddet gibi unsurları da göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli ve risk seviyeleri belirlenerek önceliklendirmeleri yapılmalıdır. Uyumlulaştırılmış standartlara ve son teknolojilere uygun risk azaltım tedbirleri uygulanmalıdır.

2. Adım: Emniyet Sistemi Gereklilikleri

Risk analizi sonuçlarını takiben ikinci aşama emniyet gerekliliklerinin belirlenerek taslak olarak bir emniyet konsepti oluşturma aşamasıdır.

Bu aşamada, ulusal ve uluslararası standartlara göre makinenin emniyetli hale getirilmesine yönelik gereklilikler ortaya koyulur ve emniyet garanti altına alınır.

Bu aşamada, değerlendirmede gözlemlenen tehlike ve risklerin giderilmesi için ortaya koyulacak koruyucu tedbirler planlanırken, mevcut operatör-makine etkileşimleri, çalışma verimlilikleri, bakım-temizlik prosesleri de göz önünde bulundurulur ve mevcut verimlilik oranları olumsuz yönde değişmeyecek şekilde aksiyonlar belirlenir.

3. Adım: Emniyet Sistemi Tasarımı

Gerçekleştirilen risk değerlendirme çalışmasının sonuçlarına uygun olarak ve 2. Adımda belirlenen emniyet gerekliliklerine ve konseptine göre en uygun teknolojilerin seçilmesi yoluyla tehlike noktalarının azaltılması ve yok edilmesi için gerekli emniyetin ayrıntılı olarak planlanması yapılır.

Bu aşamada, ortaya konan gereklilikler uygulamaya yansıtılır. Yani, teknik koruma tedbirlerinin ve ilave koruma tedbirlerinin (örneğin, emniyet cihazları, kapamalar), mekaniksel, elektriksel, elektroniksel, yazılımsal olarak tasarlanması yapılır.

Emniyet tasarımında makine operatörü, bakım operatörü, temizlik operatörü vb. makine ile etkileşime geçebilecek tüm insan faktörleri ve potansiyel olarak öngörülebilir insan hataları da hesaba katılır. Ayrıca, makinadaki yoğunluklu kullanım alanları ve tehlikeli alanlar irdelenerek çalışma esnasındaki kullanım kolaylığı ve ergonomik kullanıma olan ihtiyaç da hesaba katılır.

Bu aşamada, makine arızaları ve süreleri, makine rutin çalışma koşulları ve duruşları, makine üzerindeki ekipmanlar ve yeterlilik durumları vb. faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu aşamadaki tüm veriler, ilgili personel görüşleri alınarak toplanır.

 

4. Adım: Sistem Entegrasyonu ve Doğrulaması

Emniyet tasarımı tamamlanmış ve doğrulanmış bir makineyi bir tesise entegre ederken ya da mevcut makinelerin emniyetini artırırken en önemli unsur, kusursuz bir planlama ve planlamaya uygun çalışmadır.

Sistem entegrasyonu aşamasına geçilmeden önce firma yetkilileri ile mutabakata varılabilecek şekilde entegrasyon planlaması yapılır. Görevlendirmeleri yapılan ekiplerimiz maksimum iş güvenliği tedbirleri ile üstün kalite ile iş planına uygun şekilde zamanında sistem entegrasyonunu sağlarlar.

Makinelerin entegrasyonu sağlandıktan sonra, makinenin emniyetli olduğunu kanıtlamak için, emniyet sistemlerinin tasarım fonksiyonundan bağımsız olarak ISO 13849, IEC 62061 ve IEC 61508 vb. uluslararası standartlara göre doğrulanması sağlanır.

Uygunluk doğrulaması (verifikasyon), teknik ekipmanın fonksiyonelliğini ve kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımlarını inceler. Bu şekilde, standartlara ve spesifikasyonlara uygun olarak, fonksiyonlarını emniyetli şekilde gerçekleştirdiğini onaylamış olur.

5. Adım: Emniyet Sistemi Bakımı ve İyileştirmesi

Tüm adımlar düzgün bir şekilde tamamlandıktan sonra, makine ömrü boyunca söz konusu sistemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımlarının yetkililerce yapılması ve oluştuğu taktirde uygun şekilde iyileştirmeleri yapılır.

Makine Bazlı Risk Değerlendirme ve Makine Emniyet Sistem Danışmanlığı | Beyaz Küre Eğitim ve Danışmanlık