Dış Kaynaklı Firma Yönetim Sistem Danışmanlığı

Dış Kaynaklı Firma: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları olarak tanımlanmaktadır.

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle birtakım önlemlerin önceden alınarak çalışma alanlarının güvenli hale getirilmesi önem kazanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği koordinasyonu ve yönetimi sürecinde, İSG kanunu ve diğer ilgili kanunların sahada ve tüm çalışma alanlarında yapılmasının öngördüğü yasal çalışmalar ve önlemlerin tüm işverenler ve yapılarında bulunan ya da iletişim halinde bulundukları dış kaynaklı firmalar tarafından yerine getirilmesi ve tüm çalışma süreçlerinde denetlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda tüm asıl işverenler dış kaynaklı firma seçimi ve kabulü, işe başlaması ve işin yürütümü esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri gereği çalışanların ve çalışma ortamlarının güvenliğini sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdür.

Bir firmada Dış Kaynaklı Firma Yönetim Sisteminin kurulması esnasında; firmanın mevcut durumu kapı güvenlik alanından başlayarak tüm var olan proses ve alanların gezilmesi, tesiste çalışan tüm dış kaynaklı firma faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve mevcut dokümanlarının gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Tüm bu incelemeler kapsamında dış kaynaklı firma hizmet alım süreçlerinin belirlenmesi, firmaların yaptıkları işe göre sınıflandırılarak iş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve yönetmelik gerekliliklerine uygun olarak yerine getirilmesi ve iş izin süreçlerinin oluşturulması ve çalışma sahalarının denetlenmesi sağlanmalıdır.

Dış Kaynaklı Firma Yönetim Sistem Danışmanlığı | Beyaz Küre Eğitim ve Danışmanlık