Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kurumsallaşarak müşteri beklentilerini karşılayan ürünü/hizmeti üretmek ve sürekli iyileşme sağlayarak piyasada rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yardımcı olur. Üretim Sektörü´nden Hizmet Sektörü´ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı, bir ürünün üretiminden ve/veya hizmete sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alır ve tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutar.
Firmaların globalleşmesi aşamasında onlara büyük üstünlük sağlayan sistem, hızla değişen yönetim anlayışının vazgeçilmezlerindendir.

IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi
IATF 16949:2016 Otomotiv Yönetim Sistemi, otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle oluşturulan, sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak Risk tabanlı bir yönetim sistemidir. Otomotiv sektörünün gereksinimleri ve müşteri özel isteklerinin harmanlandığı bu standart Yüksek Seviyeli Yapıda düzenlenmiştir.

IATF 16949:2916 Otomotiv endüstrisinde global otomotiv tedarik zincirindeki farklı değerlendirme ve sertifikasyon sistemlerini uyumlu hale getiren en yaygın kullanılan uluslararası standartlardan biridir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların ürün, hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan yada kaynaklanabilecek çevresel boyutları ve bunların çevreye olan etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli etkilerini kontrol altına almaya, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmaya, yasal gerekliliklere uymaya ve uygunluğunu takip etmeye ve çevresel performanslarını sürekli iyileştirmeye yönelik bir yönetim sistemidir.

Çevre ile ilgili risk ve fırsatların verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve her türlü sanayi kuruluşunun çevreye verebileceği zararları öncesinde engellemeye yönelik prosesler kurmayı, olumsuz bir durum oluşması durumunda ise oluşacak zararı mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve ham tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilir.

 

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin proaktif bir yaklaşım ile sistematik olarak ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini sağlayan bir araçtır.

Kuruluşun ürün, hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan yada kaynaklanabilecek her türlü tehlike ve risklerin sistematik olarak belirlemeye, risk seviyesinin kabul edilebilir seviye altına düşürülme için düzeltici ve önleyici faaliyetler oluşturulmaya, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal gerekliliklere uymaya ve uygunluğunu takip etmeye ve isg performanslarını sürekli iyileştirmeye yönelik bir yönetim sistemidir.

 

Verilen Danışmanlık Hizmetleri
– Mevcut Durum Değerlendirme Denetimleri
o Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yasal Mevzuat Uygunluk Değerlendirme Hizmeti
o ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart İç Denetim Hizmeti
o IATF 16949:2016 İç Denetim Hizmeti
o OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim Hizmeti
o ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetim Hizmeti
o 2. Ve 3. Taraf Sistem Denetimleri
o IATF 16949:2016 Gap Analizi ve Geçiş Süreci Planlaması
o VDA 6.3 Proses Denetimi (Kuruluş içi veya Tedarikçi Denetimleri)

– Yönetim Sistemleri Kurulum ve İşletimi
– Çevre ve İSG Yönetim Sistem Süreçlerinin, Süreç akış şemalarının ve süreç etkileşimlerinin oluşturulması
o Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği İle İlgili Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Uygunluğunun Değerlendirilmesi Süreci
o Çevre Boyut ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Süreci
o Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Süreci
o Atık Yönetim Süreci
o Atıksu Kontrol Yönetim Süreci
o Emisyon Kontrol Yönetim Süreci
o Gürültü Kontrol Yönetim Süreci
o Sağlık Birimi Yönetim Süreci
o Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risklerin Değerlendirilmesi Süreci
o Kazaya Ramak Kalaların ve Olayların/Kazaların Araştırılması ve Raporlanması Yönetim Süreci
o Kişisel Koruyucu Donanımların Yönetimi Süreci
o Acil Durum Yönetimi Süreci
o Kimyasal Yönetim Süreci
o Ziyaretçi Kabul Yönetimi Süreci
o Dış Kaynaklı Firma (Taşeron, Müteahhit, Tedarikçi vb.) Yönetim Süreci
o İş İzni Yönetim Süreci
o Kilitleme Etiketleme Yönetim Süreci
o Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ekipman ve Donanımları Periyodik Bakım, Kontrol Ve Onarım Süreci
o Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Belirleme ve Uygulama Yönetim Süreci
o Değişiklik Yönetimi Süreci
o Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Kurul Yönetim Süreci
o Eğitim Yönetim Süreci
o İletişim Süreci
o Dokümantasyon Ve Kayıt Kontrol Süreci
o Kuruluş İçi Denetim Yönetimi Süreci
o Uygunsuzlukların Yönetimi/ Düzeltici/Önleyici Faaliyet Süreci
o Yönetim Gözden Geçirme Süreci
o Performans İzleme ve Ölçme Süreci
– Çevre ve İSG İhtiyaç Analizi ve İhtiyaca Yönelik Uygulama Hizmetleri
o Çevre Boyutlandırma ve Değerlendirme Çalışmaları
o Tehlike Risk Analizi Çalışmaları
o Yasal Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Uygunlukların Takibi Çalışmaları
o Dokümantasyon Hazırlama ve Takip Çalışmaları
o Eğitim Planlama ve Gerçekleştirme
o Müteahhit Yönetimi
o İş İzin Yönetimi
o Acil Durum ve Yangın Yönetim Sistem Kurulumları ve İşletimi
o Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Yaşam Hattı Projelendirme ve Montajı

 

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı | Beyaz Küre Eğitim ve Danışmanlık